แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Editing your photos and videos
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Editing your photos and videos

Rotating a photo

 1. On the Gallery app’s Albums screen, tap an album.
 2. Press and hold a photo, and then tap Edit > Rotate left or Rotate right

Cropping a photo

 1. On the Gallery app’s Albums screen, tap an album.
 2. Press and hold a photo, and then tap Edit > Crop. You’ll see a crop box around the photo.
 3. You can:
  • Drag the crop box over the part of the photo you want to crop.
  • Press and hold the edge of the crop box. When directional arrows appear, drag your finger inward or outward to resize the crop box.
 4. Tap Save.
The cropped photo is saved as a copy. The original photo remains unedited.

Adding photo effects

 1. On the Gallery app’s Albums screen, tap an album.
 2. Press and hold on a photo, and then tap Edit > Effects.
 3. Tap an effect to apply to the photo, or tap to add a frame to your photo.
 4. Tap Save.
The enhanced photo is saved as a copy. The original photo remains unedited.

Trimming a video

Remove unwanted scenes from a video you recorded on HTC Sensation.
 1. On the Gallery app’s Albums screen, tap an album.
 2. Press and hold the video you want to edit, and then tap Trim.
 3. Drag the two trim sliders to the part where you want the video to begin and end.

  As you drag a slider, you'll see time markers and video frames. The one in the middle is your start or end frame.

 4. Tap to preview your video.
 5. Tap Done.
The trimmed video is saved as a new file. The original video remains unedited.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง