แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
About the Gallery app
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

About the Gallery app

Reminisce on good times. Use Gallery to view all your photos and videos that are on HTC Sensation or your online albums.
You can even:
  • Add photo frames and apply effects.
  • Trim your videos.
  • Share to your social networks, photo sharing sites, and more.
  • View your photos and videos on a big screen TV.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง