แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Before capturing
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Before capturing

Zooming

Before taking a photo or video, you can first use the onscreen zoom bar to zoom in or out of your subject.
Simply slide your finger on the zoom bar to zoom in or out.

When you're recording video, the zoom bar is always onscreen. You can freely zoom in or out while recording.

Auto focusing

Whenever you point the camera at a different subject or location, the Viewfinder screen displays the auto focus indicator.

Let the camera auto focus on the center of the screen. Or you can tap another area on the screen that you want to focus on.

Switching between the front and rear camera

  1. On the Viewfinder screen, tap .
  2. Tap the Front/Main slider to switch between the two cameras.
Note: Some camera features are not available when you’re using the front camera, such as auto focusing, zooming, and face detection.

Choosing an effect

Use the available camera effects to make your photos look like they’ve been taken through special lenses and filters. You can also apply certain effects to videos.
  1. Tap .
  2. Scroll through the available effects and tap one that you like.

Setting the resolution

  • In photo mode, tap > Resolution, and then choose a size you want.
  • In video mode, tap , and then choose a resolution.

Choosing a flash mode

Tap the flash button repeatedly to choose a flash mode depending on your lighting conditions.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง