แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Camera basics
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Camera basics

Whether traveling for business or fun, enjoy taking photos and videos of your trip and encounters with HTC Sensation.
To open the camera, tap from the Home screen, and then tap Camera.

You’ll find the following onscreen controls and indicators on the Viewfinder screen:

  • The auto focus indicator tells you where the focus is on the shot.
  • The shake detection indicator shows up when you're taking photos in low-light conditions.
  • Use the onscreen controls to switch between photo and video modes, add effects, zoom in or out of your subject, and more.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-camera-basics