แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Setting browser options
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Setting browser options

Customize the web browser to suit your browsing style. Set display, privacy, and security options when using the web browser.
From the browser screen, press , and then tap Settings.

Setting your homepage

  1. From the browser screen, press , and then tap Settings > General > Set homepage.
  2. Select the homepage you want to use.

Choosing when to show Adobe Flash content

Choose which Adobe® Flash® content you want to see on a webpage, and when you want to view it.
Important:
  • You first need to download and install the Adobe Flash software from Android Market.
  • You need to download again and reinstall it if you updated HTC Sensation with the latest Androidversion.
  1. From the browser screen, press , and then tap Settings > Advanced > Enable Flash and plug-ins.
  2. Tap On demand.

After selecting On demand, you can show the Adobe Flash content by tapping on the webpage.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง