แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Downloading files and apps
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Downloading files and apps

You can download file and apps directly from your favorite websites.
Important: Files and apps downloaded from the Web can be from unknown sources. To protect HTC Sensation and your personal data, we strongly recommend that you download and open only the files you trust.
  1. Open your web browser, then go to the website where you can download the file you want.
  2. Follow the website's download instructions.
Before you can install the downloaded app, you need to set HTC Sensation to allow installation of third-party apps. From the Home screen, press , then tap Settings > Security > Unknown sources.

Viewing your downloads

  1. From the Home screen, tap > Downloads.
  2. Tap the file to open it.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง