แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Browsing the Web
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Browsing the Web

 1. From the Home screen, tap > Internet.
 2. Tap the URL box on top of the screen.
 3. Enter your search keywords or a webpage address.
 4. On the webpage, you can:
  • Tap a link to open it, or press and hold a link to see more options.
  • Tap an email address to send a message to the email address.
Tip: While browsing the Web, press to quickly show the URL box and status bar.

Opening a new browser window

Open multiple browser windows to make it easier for you to switch from one website to another.
 1. While viewing a webpage, press and then tap Windows.
 2. Tap . A new browser window opens.

Switching between browser windows

 1. While viewing a webpage, press , and then tap Windows.
 2. Slide your finger until the webpage you want to view appears.
 3. Tap a webpage to display it in full screen.
  Tip: Tap to close a webpage.

Viewing the full version of a website

While viewing a webpage, press , and then select the Request desktop site check box.

Private browsing

You can use incognito windows to browse the Web with more privacy than in normal browser windows. When you’re browsing incognito, your regular browser cookies are not shared but deleted when you close all incognito windows. Pages you view in incognito also won't appear in your browser history except for files you download.
From the browser screen, press , and then tap New incognito tab. A new window opens with some information about going incognito.
Tip: You can also open a new incognito window when you press , and then tap Windows > .
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง