การสื่อสาร
Resuming a draft message
การสื่อสาร

Resuming a draft message

  1. On the All messages screen, press , and then tap Drafts.
  2. Tap the message and then resume editing it.
  3. Tap Send.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง