การสื่อสาร

Internet calls

When you're connected to a Wi-Fi network, you can make and receive calls through an Internet calling account.
Important: Before you add an Internet calling account, make sure that you've registered with an Internet calling service that supports voice calls over Session Initiation Protocol (SIP). Internet calls to phone numbers may incur additional fees.

Adding an Internet calling account

  1. From the Home screen, press , and then tap Settings > Call.
  2. Under Internet call settings, tap Accounts.
  3. Tap Add account.
  4. Enter your account details.
  5. Press to save your account.
  6. To set HTC Sensation to receive Internet calls on your added account, tap the Receive incoming calls check box.

Making an Internet call

Make an Internet call to either your contact's Internet calling account or phone number.
Call any of the following:
Internet calling account
  • In People, tap a contact who has an Internet calling account, and then tap Internet call.
  • In Call History, tap an Internet call log.
Phone number First, enable Internet calling for your outgoing calls. From the Home screen, press , and then tap Settings > Call. TapUse Internet calling, and then select either For all calls when data network is available or Ask for each call.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง