การสื่อสาร

Receiving calls

When you receive a phone call from a contact, the Incoming call screen appears.
Tip: You can use the polite ringer and pocket mode features for receiving calls. To find out how, see Changing sound settings.

Answering a call

Do one of the following:
  • If the display is locked when you get a call, drag to the Lock screen ring.
  • If the display is on when you get a call, tap Answer.

Rejecting a call

Do one of the following:
  • If the display is locked when you get a call, drag to the Lock screen ring.
  • If the display is on when you get a call, tap Decline.
  • Press the POWER button twice to reject a call.

Muting the ringing sound without rejecting the call

Do one of the following:
  • Press the VOLUME DOWN or VOLUME UP button.
  • Press the POWER button.
  • Place HTC Sensation face down on a level surface.
    Note: If HTC Sensation is already facing down, it will still ring when there are subsequent incoming calls.

Look who's calling

Every time you make a call or your friend gives you a ring, you get to see your friend’s latest social network status update right on the call screen. You’ll also see a birthday reminder, if your friend’s birthday will happen within one week.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง