เริ่มต้นใช้งาน
Rearranging application tabs
เริ่มต้นใช้งาน

Rearranging application tabs

You can rearrange the tabs at the bottom of some apps to prioritize the types of information you frequently use. You can also add or remove tabs.
  1. Open an app that has the usual tabs at the bottom of its screen.
  2. Press and hold the current tab until the screen changes and shows a message about rearranging tabs.
  3. You can:
    • Change the order of the tabs. Press and hold a tab, and then drag it to its new position.
    • Drag a tab into or out of the bottom row to add or remove it.
  4. When you’re done, press .
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-personalizing-rearrange_app_tabs