เริ่มต้นใช้งาน
Personalizing your Home screen with widgets
เริ่มต้นใช้งาน

Personalizing your Home screen with widgets

Widgets put at-a-glance important information and media content up front on your Home screen. Some widgets are already added to your Home screen for your convenience. You can add more from the available selections of widgets.

Adding a widget to your Home screen

  1. Press and hold on an empty space on your Home screen to open the Personalize screen.
  2. On the Add to home tab, tap Widget.
  3. Select a widget that you want.
  4. Most HTC widgets are available in a variety of designs and sizes to suit your needs. Slide your finger on the screen from right to left to view the different styles, and then tap Select to choose one.
You can also add widgets that allow you to quickly switch on or off certain settings such as Wi-Fi and Bluetooth. Scroll down the widgets list, tap Settings, and then tap the widget that you want.

Changing the settings of a widget

You can modify basic settings of some widgets (for example, the People and Mail widgets) from the Home screen.

  1. Press and hold a widget on your Home screen, and then drag it to .
    The relevant screen where you can change some settings for this widget then opens.
  2. Customize the widget settings.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-home_screen-widgets