เริ่มต้นใช้งาน
Notifications
เริ่มต้นใช้งาน

Notifications

Notification LED

The notification LED shows a:
  • Solid green light when HTC Sensation is connected to the power adapter or a computer and the battery is fully charged.
  • Flashing green light when you have a pending notification.
  • Solid orange light when the battery is being charged.
  • Flashing orange light when the battery level reaches very low.

Notification icons

Notification icons on the status bar make it easy for you to keep on top of your messages, calendar events, and alarms.

Notifications panel

When you get a new notification, you can open the Notifications panel to see what event notification or new information you've received. The Notifications panel lets you quickly switch between recently-opened apps, and also lets you easily turn on settings such as Wi-Fi® and Bluetooth®.
  1. To open the Notifications panel, press and hold the status bar, then slide your finger downward.

    If you have several notifications, you can scroll down the screen to see them all.

  2. To close the Notifications panel, press and hold the bottom bar of the panel, then slide your finger up the screen. Or just press .
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง