เริ่มต้นใช้งาน
SIM card
เริ่มต้นใช้งาน

SIM card

The SIM card contains your phone number, service details, and memory for storing phonebook contacts and/or text messages.

Inserting the SIM card

  1. Take the back cover off.
  2. Remove the battery.
  3. With the SIM card’s gold contacts facing down and its cut-off corner facing out, insert the SIM card all the way into the SIM card slot.

Removing the SIM card

Important: Make sure to switch off HTC Sensation before removing your SIM card.
  1. Take the back cover off.
  2. Remove the battery.
  3. With your thumb, slide the SIM card out from the SIM card slot.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง