การตั้งค่าและการบริการ
Entering words with predictive text
การตั้งค่าและการบริการ

While on speakerphone, my screen turned off. How do I turn it back on?

Press the POWER button to turn on the screen. To avoid accidentally ending the call when using the speakerphone, go to Settings > Accessibility and make sure that the Power button ends call option is cleared.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง