การตั้งค่าและการบริการ
Using the onscreen keyboard
การตั้งค่าและการบริการ

How do I make status updates and birthdays appear on my Caller ID?

If you've signed into your Facebook or Twitter™ account, you'll see the caller's latest status update. You may also see the caller's upcoming birthday if the event is saved on your phone or if you've signed into your online account such as Facebook.

If you created a task in the Tasks app and linked it to a contact, the task will appear when the contact calls and if the contact has no recent status update.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง