แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Checking Weather
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

ကၽြႏ္ုပ္၏ဖုန္းကို ထားေသာအခါ သို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳေသာအခါ မည္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္အမ်ိဳးအစားမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားသင့္သနည္း။

သင့္ဖုန္းကို ေရာင္ျခည္ထုတ္လႊတ္သည့္အရာမ်ား၊ အပူေပးအခန္းမ်ား၊ မီးဖိုမ်ား သို႔မဟုတ္ အပူထုတ္ေသာ အျခားထုတ္ကုန္မ်ားကဲ့သို႔ အပူထုတ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ား၏ အေဝးတြင္ ထားပါ။ ဖုန္းအသုံးျပဳေနေသာအခါ စိုစြတ္ေသာ ဧရိယာမ်ားကိုလည္း ေရွာင္ရွားပါ။
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง