แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Planning your trips
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Zoe ကင္မရာ မုဒ္တြင္ ႐ိုက္ယူခဲ့ေသာ ဗြီဒီယိုအပိုင္းမွ ဖရိန္းမ္တစ္ခုကို မည္သို႔သိမ္းရမည္နည္း။

  1. ျပခန္း အက္ပ္ကို ဖြင့္ပါ။
  2. ပင္မစခရင္တြင္ အယ္လ္ဘမ္မ်ား တက္ဘ္ကို ပြတ္ဆြဲပါ။
  3. အယ္လ္ဘမ္တစ္ခုကို ဖြင့္ရန္ တိုင္လ္တစ္ခုကို အသာပုတ္ပါ။
  4. သင္ၾကည့္လိုေသာ ဗြီဒီယိုအပိုင္းကို ၾကည့္ေသာအခါ စခရင္အျပည့္တြင္ ၾကည့္ရန္ ၎ကို ပုတ္ပါ။ Zoe ကင္မရာ မုဒ္တြင္ ႐ိုက္ယူခဲ့ေသာ ဗြီဒီယိုအပိုင္းမ်ားကို သမ္းေနးလ္တြင္ အိုက္ကြန္ျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။
  5. ႐ိုက္ယူခဲ့ေသာ အစုလိုက္႐ိုက္ခ်က္ကို ျဖန္႔ကားရန္ ကို ပုတ္ပါ။ ၈သင္သိမ္းလိုေသာ ဖရိန္ကို ေ႐ြးၿပီး ဖရိန္ကို သိမ္းပါ ကို ပုတ္ပါ။
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง