แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Viewing maps
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

ကၽြႏ္ုပ္သည္ iPhone ကို အသုံးျပဳၾကသည့္ အဆက္အသြယ္မ်ားထံမွ စာသား မက္ေဆ့မ်ားကို မရသည္မွာ ဘာေၾကာင့္နည္း။

အကယ္၍ သင္သည္ ယခုေလးတင္ iPhone မွ HTC ဖုန္းဆီကို အဆက္အသြယ္မ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည့္ ဆိုလၽွင္၊ သင့္အဆက္အသြယ္မ်ားက SMS သို႔မဟုတ္ MMS မွတဆင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ သင့္အား iMessage မွတဆင့္ စာပို႔ေနဆဲ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
သင္၏ HTC ဖုန္းတြင္ သူတို႔၏စာသားမက္ေဆ့ခ္်မ်ားကို လက္ခံရန္ သင္၏ iPhone ခ်ိန္ၫွိခ်က္မ်ားတြင္ iMessage ဝန္ေဆာင္မႈကို ပိတ္ရမည္။ သင့္တြင္ အျခား Apple ကိရိယာမ်ားရွိပါက သူတို႔ေပၚရွိ iMessage ကို ပိတ္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။

သို႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ေပၚရွိ သင္၏ Apple ေထာက္ပံ့ေသာဖိုင္သို႔ သြားၿပီး သင္၏ iPhone ႏွင့္ အျခား Apple ကိရိယာမ်ားကို မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း ျပန္ဖ်က္ပါ။

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง