แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Showing or hiding calendars
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

ပါဝါေခၽြတာသည့္မုဒ္ ႏွင့္ အလြန္အမင္းပါဝါေခၽြတာျခင္းမုဒ္ ႏွစ္ခုစလုံး အဘယ့္ေၾကာင့္ အေရာင္ေဖ်ာ့သြားသနည္း။

ခ်ိန္ၫွိခ်က္မ်ားရွိ ဒပ္ဗေလာ္ပါ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မႈမ်ား ေအာက္ရွိ လုပ္ေဆာင္မႈျမင့္မားေသာမုဒ္ကို ဖြင့္ေသာအခါ ဤအရာျဖစ္ေပၚသည္။

CPU လုပ္ေဆာင္မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ရန္အတြက္ ျမင့္မားေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမုဒ္သည္ ဘက္ထရီပါဝါပိုမိုလိုအပ္သည္။ ဤမုဒ္တြင္ပါဝါေခၽြတာ ႏွင့္ အလြန္အမင္းပါဝါေခၽြတာျခင္းမုဒ္ အဂၤါရပ္ ႏွစ္ခုစလုံးကို မရႏိုင္ပါ။ ဤအဂၤါရပ္မ်ားကို သုံးလိုပါက လုပ္ေဆာင္မႈျမင့္မားေသာမုဒ္ကို ပိတ္ပါ။

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง