แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Managing Calendar events
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

စခရင္မလည္ပတ္ဘူးလား။

မ်က္ႏွာျပင္ကို ေဘးတိုက္လွည့္ေသာအခါ ၎သည္ မလည္ပါက ခ်ိန္ၫွိခ်က္မ်ား > ျပသမႈႏွင့္ အမူအယာမ်ား တြင္ အလိုအေလ်ာက္မ်က္ႏွာျပင္လည္ျခင္း ကို ေ႐ြးထားေၾကာင္း ပထမဦးဆုံး ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ အလိုအေလ်ာက္မ်က္ႏွာျပင္လည္ျခင္း ကို ေ႐ြးထားၿပီးျဖစ္ခါ မ်က္ႏွာျပင္အေနအထားသည္ သင့္ဖုန္းကို ကိုင္ထားသည့္အတိုင္း ေကာင္းစြာ မတုန္႔ျပန္ပါက မ်က္ႏွာျပင္ကို ျပန္လွည့္ၿပီး ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။
  1. ခ်ိန္ၫွိခ်က္မ်ား သို႔သြားပါ၊ ၿပီးေနာက္ ျပသမႈႏွင့္ အမူအယာမ်ား ကို အသာပုတ္ပါ။
  2. G-Sensor စံခ်ိန္ၫွိျခင္းကို အသာပုတ္ပါ။
  3. ဖုန္းကို ျပင္ညီေပၚတြင္ ထားပါ၊ ၿပီးေနာက္ ခ်ိန္ၫွိပါကို အသာပုတ္ပါ။
  4. ခ်ိန္ၫွိတိုင္းထြာၿပီးေနာက္ အိုေက ကို အသာပုတ္ပါ။
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง