แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Changing Calendar views
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

သင့္အက္ပ္မ်ားတြင္ လက္ေခ်ာင္းစုံအမူအယာမ်ားကို သုံးမရဘူးလား။

မီဒီယာအမူအယာမ်ား ကို မူလအတိုင္း ဖြင့္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာကို မၽွေဝရန္ သို႔မဟုတ္ HTC အက္အမ်ားကိုသုံးရန္ ဤအရာက လက္သုံးေခ်ာင္းအမူအယာကို ထူးျခားေစသည္။ အျခားရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လက္ေခ်ာင္းစုံအမူအယာမ်ား (လက္သုံးေခ်ာင္း သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ပိုေသာလက္ေခ်ာင္းမ်ားကို သုံးရသည့္ အမူအယာမ်ား) ကို မသုံးႏိုင္ေပ။
ဂိမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေတးဂီတကိရိယာအက္မ်ားအတြင္ လက္ေခ်ာင္းစုံအမူအယာကို သုံးရန္ မီဒီယာ အမူအယာမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္စရာကို ခ်ိန္ၫွိခ်က္မ်ား > ျပသပါ၊ အမူအယာမ်ား ႏွင့္ ခလုတ္မ်ား (သို႔မဟုတ္ ျပသပါ ႏွင့္ ခလုတ္မ်ားတြင္ ရွင္းလင္းပါ)။
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง