การสื่อสาร
Reading and replying to an email message
การสื่อสาร

HTC BlinkFeed ႏွင့္ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ထားေသာ ဟုမ္းမ်က္ႏွာျပင္အက္ပ္အၾကား မည္သို႔ ေျပာင္းလဲရမည္နည္း။

  1. ခ်ိန္ၫွိခ်က္မ်ား သို႔သြားပါ၊ ၿပီးေနာက္ ကိုယ္ပိုင္ျပဳလုပ္ကို အသာပုတ္ပါ။
  2. မူလမ်က္ႏွာျပင္ကို အသာပုတ္ပါ။
  3. သင္အသုံးျပဳလိုသည့္ ဟုမ္းမ်က္ႏွာျပင္မုဒ္ကို ေ႐ြးပါ-သင္ေဒါင္းလုပ္လုပ္ထားေသာ ဟုမ္းမ်က္ႏွာျပင္အက္ပ္သို႔မဟုတ္ HTC BlinkFeed
မွတ္စု: အခ်ိဳ႕ဖုန္းမ်ားတြင္ ဤအဂၤါရပ္မ်ား မရႏိုင္ပါ။
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง