การสื่อสาร
Adding a Microsoft Exchange ActiveSync account
การสื่อสาร

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေအာ့ဖ္လိုင္းတြင္ ရွိလၽွင္ေသာ္မွ HTC BlinkFeed ကို ဆက္သုံးႏိုင္မလား။

ဟုတ္ပါသည္။ အင္တာနက္သို႔ မခ်ိတ္ဆက္ထားေသာအခါ HTC BlinkFeed သည္ သိမ္းထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။

ေအာ့ဖ္လိုင္းဖတ္ရန္အတြက္ စာသားသာလၽွင္ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္းပါးမ်ားအျပည့္အစုံကို သိမ္းမသိမ္း သတ္မွတ္ရန္ HTC BlinkFeed ခ်ိန္ၫွိခ်က္မ်ားသို႔ သြားၿပီး ေအာ့ဖ္လိုင္းသတင္းဖတ္ျခင္းကို အသာပုတ္ပါ။

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง