การสื่อสาร
Adding a POP3/IMAP email account
การสื่อสาร
จัดการกับบัญชีอีเมลทั้งหมดของคุณในที่เดียว

HTC BlinkFeed ၏ အလိုအေလ်ာက္ရီဖရက္ရွ္အစီအစဥ္သည္ မည္သည္နည္း။

ကိုယ္တိုင္ မ်က္ႏွာျပင္အား ေအာက္သို႔ ဆြဲျခင္းျဖင့္ HTC BlinkFeed ကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ရီဖရက္ရွ္ လုပ္ႏိုင္သည္။ ထည့္သြင္းမႈမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ရီဖရက္ရွ္ျပဳလုပ္လိုပါက HTC BlinkFeed ကို အလိုအေလ်ာက္ရီဖရက္ရွ္ျပဳလုပ္ရမည့္အခ်ိန္မ်ားမွာ-
  • သင့္ဖုန္းသည္ Wi‍-Fi တြင္ ရွိပါက HTC BlinkFeed သည္ အေၾကာင္းအရာကို တစ္နာရီ တစ္ႀကိမ္ ရီဖရက္ရွ္ျပဳလုပ္သည္။

    Wi‍-Fi သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားစဥ္ သင့္ဖုန္းကို ပလပ္တပ္ၿပီး HTC BlinkFeed သည္ ဆယ့္ငါးမိနစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ရီဖရက္ရွ္ျပဳလုပ္သည္။

  • HTC BlinkFeed ကို သင့္မိုဘိုင္းေဒတာ သို႔မဟုတ္ Wi‍-Fi ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားသုံးၿပီး အလိုအေလ်ာက္ရီဖရက္ရွ္ျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားပါက ဖုန္းသည္ ေဒတာခ်ိတ္ဆက္မႈကို သုံးေနေသာအခါ ပါဝင္မႈကို ႏွစ္နာရီ တစ္ႀကိမ္ ရီဖရက္ရွ္ျပဳလုပ္လိမ့္မည္။
  • ျပကၡဒိန္ ကဲ့သို႔ေသာ အက္ပ္မွ အခ်ိဳ႕ထည့္သြင္းမႈမ်ားသာ တစ္ရက္လၽွင္တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ျပကၡဒိန္ ကဲ့သို႔ အက္ပ္မ်ားမွ အခ်ိဳ႕ထည့္သြင္းမႈမ်ားသည္ တစ္ရက္လၽွင္ တစ္ႀကိမ္သာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-mail-pop_imap_setup