การสื่อสาร
Viewing your Gmail Inbox
การสื่อสาร

ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္ေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္၏ မိုက္ခ႐ို SIM ကို နာႏို SIM သို႔ ျဖတ္ႏိုင္ပါသလား။

မရပါ၊ မျဖတ္ပါႏွင့္။

မိုက္ခ႐ို SIM သည္ nano SIM ထက္ ပိုထူသည္။ ျပဳျပင္ထားေသာ SIM တစ္ခုကို ထည့္သြင္းပါက ၎သည္ SIM ကဒ္အထိုင္တြင္ ကပ္ေနႏိုင္သည္။ သင္၏မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာ သို႔မဟုတ္ သင္ဖုန္းဝယ္ခဲ့ေသာ အေရာင္းဆိုင္မွ nano SIM ကဒ္ တစ္ခု ရႏိုင္သည္။

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง