การสื่อสาร
Importing a contact from an Exchange ActiveSync account
การสื่อสาร

Why can't recipients see or join the group MMS that I sent?

Check whether your recipients have enabled Group messaging on their mobile devices. In the Messages app, tap > Settings > Multimedia messages (MMS) and make sure that Group Messaging is selected.

Some devices or mobile operators may not support this feature.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง