การสื่อสาร
Adding a new contact
การสื่อสาร

Why am I not receiving text messages from contacts who use iPhone?

If you've just migrated your contacts from iPhone® to your HTC phone, your contacts may still be texting you through iMessage® service and not through SMS or MMS.
To receive their text messages on your HTC phone, you must turn off the iMessage service in your iPhone settings. If you have other Apple® devices, you also need to turn off iMessage on them.

Or, go to your Apple support profile on the web and unregister your iPhone and other Apple devices.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง