การตั้งค่าและการบริการ
Synchronizing with a Google Account
การตั้งค่าและการบริการ

Screen not rotating?

If the screen doesn't rotate when you turn it sideways, first make sure that the Auto-rotate screen option is selected in Settings > Display & gestures. If Auto-rotate screen is already selected, try recalibrating the screen if the screen orientation doesn't respond properly to the way you hold your phone.
  1. Go to Settings, and then tap Display & gestures.
  2. Tap G-Sensor calibration.
  3. Place the phone on a flat and level surface, and then tap Calibrate.
  4. After the recalibration process, tap OK.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-accounts_sync-google_account_setup