การตั้งค่าและการบริการ
About online accounts
การตั้งค่าและการบริการ

Can't use multi-finger gestures in your apps?

That's because Media gestures is enabled by default. This makes the three-finger gesture exclusive for sharing content or for use with HTC apps. You won't be able to use multi-finger gestures (gestures that use three fingers or more) for other purposes.
To use multi-finger gestures in games or musical instrument apps, clear the Media gesture option in Settings > Display & gestures.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง