แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Trimming a video
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

手機螢幕能否戴著手套使用?

手機螢幕無法戴著標準型手套使用。 但可使用含特殊指墊適用於觸控式螢幕的手套。
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-gallery-trim_video