แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
About the Gallery app
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

我的遙控器上有些按鍵是 電視 應用程式遙控器上找不到的,可以新增這些按鍵嗎?

是的。您可以手動新增及設定按鍵。設定按鍵時,您必須將手機上的 IR 對準遙控器的 IR 連接埠。
  1. 開啟 電視 應用程式,然後點選
  2. 快速滑動至更多標籤。
  3. 點選
  4. 輸入按鍵的名稱,然後依照螢幕上指示,設定按鍵。
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง