แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Changing camera settings
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

檢視電視節目的詳細資料時,為何看不到 FacebookTwitter 的貼文?

也許該節目沒有足夠的熱門主題。此外,有些節目並未設定社交媒體帳號。在此情況下,官方消息標籤將會隱藏。
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง