แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Taking a panoramic photo
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

在建立自訂的鏡頭濾鏡時,濾鏡的順序重要嗎?

是的。濾鏡的順序可能改變影像的整體效果。
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง