แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Camera basics
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
ถ่ายภาพ ปรับแต่งและแบ่งปัน

如何從 Zoe 動態拍照 模式所拍攝的素材中擷取畫格?

  1. 開啟相片集應用程式。
  2. 在主畫面上,滑動到相簿標籤。
  3. 點選動態磚,開啟相簿。
  4. 看到所要的素材時,點選素材,以全螢幕檢視。 若要識別哪些是 Zoe 動態拍照 模式所拍攝的素材,可從縮圖上的 圖示加以辨識。
  5. 點選 展開拍攝的連拍相片。選取想要儲存的畫格,然後點選儲存畫格
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-camera-basics