แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Downloading from the Web
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

如何接收或封鎖群組 MMS?

群組 MMS 就像群組聊天室,參與者可加入您發起的對話,回覆也會整理為單一的會話群組。

若要開啟或關閉群組 MMS,請在訊息應用程式中點選 > 設定 > 多媒體訊息 (MMS),然後選取或清除群組訊息選項。
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง