แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Using the web browser
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

為何收不到使用 iPhone 的聯絡人的訊息?

如果您剛從 iPhone 將聯絡人轉移到 HTC 手機,聯絡人可能仍使用 iMessage 服務傳訊息給您,而不是透過訊息或多媒體訊息。
若要在 HTC 手機上接收訊息,您必須在 iPhone 設定中關閉 iMessage 服務。如果您有其他的 Apple 裝置,也需要在這些裝置上關閉 iMessage

或者,在網頁上進入您的 Apple 支援設定檔,並取消登錄 iPhone 及其他Apple 裝置。

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-browser-intro