การสื่อสาร
Backing up your text messages to the storage card
การสื่อสาร

開啟透過藍牙接收的檔案時會發生什麼事?

在開啟透過藍牙接收的檔案時,接下來開啟的程式將視檔案類型而異:
  • 媒體檔和文件通常會直接在相容的應用程式中開啟。假如開啟音樂曲目,就會開啟音樂應用程式並開始播放。
  • 假如為 vCalendar 檔案,請選擇您想要儲存活動的日曆,然後點選匯入,接著該 vCalendar 就會加入您的日曆活動中。
  • 如為 vCard 聯絡人檔案,您可以選擇將其中之一、多個,或所有的聯絡人匯入聯絡人清單中。
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง