การสื่อสาร
Resuming a draft message
การสื่อสาร

無法在應用程式內使用多指手勢?

這是因為媒體手勢為預設啟用, 而媒體手勢會使三指手勢無法用來分享內容或搭配 HTC 應用程式使用,因此您無法在其他地方使用多指手勢 (使用三根以上手指的手勢)。
若要在遊戲或音樂應用程式中使用多指手勢,請從設定 > 顯示、手勢和按鈕中清除媒體手勢選項。
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง