การสื่อสาร
Making an emergency call
การสื่อสาร

HTC BlinkFeed 是否會消耗過多電力和記憶體?

HTC BlinkFeed 經過最佳化,適合在手機上運作,且不會消耗過多電力或佔用過多的記憶體或 RAM。

即使設定要經常更新 HTC BlinkFeed,但其電池使用量其實跟您在手機上上網時差不多。此外,HTC BlinkFeed 的 RAM 使用量也很少,但這仍需視您在 HTC BlinkFeed 中選取的摘要來源數量而定。

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง