การสื่อสาร
Calling a phone number in an email
การสื่อสาร

是否需插入 SIM 卡才能使用 HTC 傳輸?

否。 HTC 傳輸使用 Wi-Fi 將舊手機內的資料傳輸到新手機。 您可以在舊手機上使用 Wi-Fi 或數據連線下載 HTC 傳輸工具
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง