เริ่มต้นใช้งาน
Rearranging or hiding application tabs
เริ่มต้นใช้งาน

Quel type d'environnement devrais-je éviter lorsque je place ou j'utilise mon téléphone?

Gardez votre téléphone loin des sources de chaleur comme les radiateurs, les bouches de chaleur, les fours et autres produits, y compris les amplificateurs produisant de la chaleur. Évitez également les régions humides lorsque vous utilisez le téléphone.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-personalizing-rearrange_app_tabs