เริ่มต้นใช้งาน
Rearranging or removing widgets and icons on your Home screen
เริ่มต้นใช้งาน
ปรับแต่งหน้าหลักของคุณให้เป็นแบบของคุณเอง

L'afficheur du téléphone fonctionne-t-il avec des gants?

L'afficheur du téléphone ne fonctionne pas avec des gants ordinaires. Seuls les gants dotés de coussinets spéciaux pour écrans tactiles fonctionnent .
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-home_screen-rearrange_remove_widgets