เริ่มต้นใช้งาน
Want some quick guidance on using your phone?
เริ่มต้นใช้งาน

Puis-je garder la caméra en mode veille pour économiser l'énergie de la pile, et comment faire?

Oui. En attendant la prise d'un autre sujet, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour passer au mode veille. Lorsque vous êtes pour une autre prise, appuyez à nouveau sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) .

Même si vous avez réglé un verrouillage de l'écran avec vos identifiants, votre téléphone contourne le verrouillage de l'écran et lance immédiatement la Appareil photo. Lorsque vous fermerez la Appareil photo, on vous demandera de déverrouiller l'écran.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง