เริ่มต้นใช้งาน
Using power saver mode
เริ่มต้นใช้งาน

Using power saver mode

Power saver mode helps to increase battery life. It reduces the usage of phone features that drain the battery such as the display and data connection.
  1. With two fingers, swipe down from the status bar to open Quick settings.
  2. Tap the Power saver tile to turn power saver mode on or off.

    If you want to choose which phone features to conserve power for, tap first before you turn power saver mode on.

    Note: If power saver mode's Data connection option is selected, HTC One X/One X‍+ automatically disconnects from the mobile network after 15 minutes when the screen is off and the data connection is idle (no download activity, streaming, or data usage). It reconnects and then disconnects periodically when the data connection is idle to save battery power.

    Keep in mind though that the Sleep mode option for the data connection in Settings > Power, when enabled, overrides power saver mode.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
440
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง