การตั้งค่าและการบริการ
Copying or removing media on your phone
การตั้งค่าและการบริการ

Copying or removing media on your phone

Easily copy music, photos, videos, entire albums, or playlists from your computer to your phone.
  1. Connect your phone to your computer. Media that have already been copied to your phone will have the icon on their thumbnails.
  2. Click a thumbnail to select it. Or, select several media for transfer.
  3. Click one of these icons:
    Copy the selected media to your phone.
    Remove the selected media from your phone.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
440
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง