การตั้งค่าและการบริการ
Copying files to or from HTC One X/One X‍+
การตั้งค่าและการบริการ

Copying files to or from HTC One X/One X‍+

You can copy your music, photos, and other files to HTC One X/One X‍+.
Important: Save and close your files before copying them from your computer to HTC One X/One X‍+, or vice versa.
  1. Connect HTC One X/One X‍+ to the computer using the supplied USB cable. You'll see options for viewing or importing files on the computer screen.
  2. Choose to view files.
  3. Copy the files from your computer to HTC One X/One X‍+, or vice versa.
  4. After copying the files, disconnect HTC One X/One X‍+ from the computer.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
440
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-connections_computer-copy_files