แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Recording voice clips
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Recording voice clips

Use Voice Recorder to capture information during lectures, interviews, or even to create your own audio log.
  1. Open the Voice Recorder app.
  2. Hold the microphone near the sound source.
  3. Tap to start recording a voice clip.
    Note: Voice Recorder can run in the background while you do other things on HTC One X/One X‍+, except when you open other apps that also use audio functions.
  4. Tap to stop recording.
To play back the voice clip, tap .
Tip: To see your recorded voice clips, tap . Press and hold a voice clip to see options for sharing, setting it as a ringtone, and more.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
440
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง