แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Using the Clock
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Using the Clock

Get more from the Clock app than just the regular date and time. Use HTC One X/One X‍+ as a world clock to see the date and time in cities across the globe. You can also set alarms or track your time using the stopwatch or timer.

Setting the date and time manually

  1. Open the Clock app.
  2. On the World Clock tab, tap > Local time settings.
  3. Clear Automatic date & time and Automatic time zone, and then set the time zone, date, and time as required.

Setting an alarm

You can set up one or more alarms.
  1. Open the Clock app.
  2. On the Alarms tab, select the check box of an alarm and then tap that alarm.
  3. Under Set alarm, use the scroll wheels to set the alarm time.
  4. If you want the alarm for multiple days, tap Repeat.
  5. Tap Done.
Tip:
  • To turn off an alarm, clear the check box of that alarm.
  • If you need to set more than three alarms, tap .
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
440
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง