แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Getting directions
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Getting directions

Get detailed directions to where you want to go.

Getting directions from your current location

 1. In Locations, search for the place you want to go to.
  Tip: You have footprints saved? You can also set a footprint as your destination. On the main screen, tap > Footprints, and then choose a footprint.
 2. Tap Directions.
 3. Choose how you want to get to your destination. The map opens showing the route to your destination.
 4. Do one of the following:
  • At the bottom of the screen, tap or to follow the route to your destination.
  • Slide the directions bar up, and then tap the instructions to follow the route to your destination.

Getting directions by setting a start and end location

 1. While viewing the map, tap > Directions.
 2. Tap the My location text box, and then search for the starting location you want.
 3. Tap the End point text box, and then search for the destination you want.
 4. Tap Driving or Walking depending on how you want to get to your destination.
 5. Do one of the following:
  • At the bottom of the screen, tap or to follow the route to your destination.
  • Slide the directions bar up, and then tap the instructions to follow the route to your destination.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
440
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง